דוח שנתי עוסק פטור

דוח שנתי עוסק פטור - הסבר על תשלומי המיסים

דוח שנתי עוסק פטור הינו בעל עסק שהיקף ההכנסות שלו לא מצליחות לחצות את הסכום של כ – 99.000 לשנה. היות והוא כנראה לא יהיה עשיר כל כך לכן לא יהיה עליו לשלם מיסים על ההכנסות שלו. אדם כזה שבחר לעבוד תחת ההגדרה של עוסק פטור נהנה מרווח נקי. המשכורת אותה הוא מרוויח בכל חודש היא שלו בלבד ללא חובה לשלם מיסים אך בכל זאת חלה עליו חובת ההגשה של דוח שנתי עוסק פטור. הדוח יוגש למס הכנסה על מנת לוודא שהוא אכן פטור ממס.

דוח שנתי עוסק פטור – מול תשלומי המקדמות לביטוח הלאומי

העוסק הפטור מחויב בתשלומי מקדמות לביטוח הלאומי בדומה לכל בעל עסק שעובד תחת ההגדרה של עוסק מורשה. עם תחילת העבודה במסגרת עוסק פטור, מודיע בעל העסק על השינוי במעמדו לביטוח הלאומי והוא מפרט מה יהיו גובה ההכנסות שלו בשנה הקרובה על פי הצפי. מובן שאין אפשרות לחזות מראש את הדבר, ולכן, יהיה זה סכום משוער שעל פי זה ייקבעו סכומי המקדמות אותם יהיה על בעל העסק לשלם. לאחר שיוגש הדיווח למס הכנסה, ייבדקו בביטוח הלאומי האם תשלומי המקדמות אכן מכסות את החוב שיש לבעל העסק לביטוח הלאומי. אם הוא שילם יותר משהיה מחויב ביחס להכנסות שהיו לו בסופו של דבר, יחזירו לו מהביטוח הלאומי את היתרה אך במקרה והקף ההכנסות היה גבוה מהמצופה, יהיה עליו לשלם את היתרה.

דוח שנתי עוסק פטור למס הכנסה

למרות שאמרנו שהעוסק הפטור הינו פטור מתשלומי מס, עדיין חובה עליו לדווח בכל שנה מה היו גובה ההכנסות. בדוח אותו עליו להגיש יהיה עליו לפרט מה הם סך כל ההכנסות במשק הבית כולל עבודות כשכיר או עבודות של בן הזוג או של ילדים בבית עד גיל 18.

דוח עוסק פטור שנתי למע"מ

גם מע"מ אמורים לקבל דוח שנתי בו יפורטו הקף ההכנסות לאותה שנה כדי לוודא שבעל העסק לא חצה את התקרה הפוטרת ממס.

רו"ח עמית מהלל מציע את הליווי המקצועי המלא לכל אדם שהוא בעל עסק עצמאי או אדם המתעניין בפתיחת תיק עוסק פטור.