עוסק פטור 2016

פרטים אודות עוסק פטור 2016

עוסק פטור 2016 חייב בהגשת דוח שנתי בתום כל שנה, בו יהיה עליו לפרט מה היו הקף ההכנסות שלו באותה שנה. חשוב לציין שהנתונים משתנים משנה לשנה. העוסק הפטור ממס רשאי  להרוויח עד סכום תקרה מסוים בכל שנה על מנת שיהיה זכאי לפטור מתשלומי מס. סכום התקרה נכון לשנת 2016 עומד על 99.006 ₪. אם העסק לא יעבור את התקרה הזו משך השנה כולה, לא יחויב בעל העסק בתשלומי המיסים.

מה יעשה בעל עסק שלקראת סוף השנה בדק את חשבונותיו וגילה כי הוא נמצא קרוב מאוד לאותה התקרה?

יש בפניו שתי אפשרויות, או שייגש למע"מ ויחליף את ההגדרה שלו ממעמד של עוסק פטור למעמד של עוסק מורשה, אך אם הוא אינו מעוניין בכך והוא חפץ להמשיך לעבוד תחת ההגדרה של עוסק פטור, כדאי יהיה לו לשקול יציאה לחופשה עד לסיומה של השנה על מנת שלא יחצה את תקרת ההכנסות הפוטרת אותו מתשלומי המיסים.

עוסק פטור 2016 מה חשוב לדעת?

העוסק הפטור של 2016 צריך להיות מודע לחובותיו כמו גם לזכויותיו. בתום השנה יהיה עליו להגיש את הדוחות המתאימים הן למס הכנסה והן למע"מ. שם יבדקו האם הוא אכן לא חצה את התקרה הפוטרת אותו ממס כמו כן יבדקו בביטוח הלאומי על סמך הדוח, האם תשלומי המקדמות אכן כיסו את החוב בביטוח הלאומי. היות ותשלומי המקדמות בביטוח הלאומי נקבעים בהתאם לצפי ההכנסות המשוער כאשר בפועל עשויים להיות שינויים כלפי מעלה או כלפי מטה. בביטוח הלאומי יבדקו האם יש צורך בתוספת תשלום או שמא בעל העסק שילם מעבר לתשלום שהיה חייב ולכן הוא זכאי להחזרים.

מי יכול לעבוד כעוסק פטור?

כל אדם בישראל החפץ למכור נכסים כל שהם או להציע שירות כל שהוא, יכול להיכנס להגדרה של עוסק פטור 2016. אמנם לא כל מקצוע מאפשר לעבוד תחת הגדרה זו ויש לבדוק את הרשימה המפרטת במע"מ מי לא יוכל להיות עוסק פטור. העוסק הפטור מרוויח כאמור את הפטור מתשלומי מס הכנסה אך מנגד אין לו אפשרות להוציא חשבוניות מס אלא רק קבלות.

רו"ח עמית מהלל מציע את הליווי המלא לעסקים כדי ששנת 2017 תהיה פורה ומוצלחת יותר!