הגשת דוח שנתי

פרטים בנוגע להגשת הדוח השנתי

כל מי שמוטלת עליו החובה הגשת דוח שנתי למס הכנסה, שבו מרוכזים הכנסותיו השונות של המגיש, צריך לעשות זאת באופן ובמועד הנדרשים ולהקפיד על מילוי מדויק ונכון של הפרטים, על מנת להימנע מתשלומים ומקנסות, ומהסתבכות מיותרת שעלולה אף להסתיים במשפט. להלן תמצאו הדרכה קצרה על תהליך הגשת הדוח, וכל מה שכרוך בכך.

מי חייב בהגשת דוח שנתי וכיצד זה נעשה?

על פי פקודת מס הכנסה, חובת הגשת דוח שנתי חלה על כל תושב ישראל משמלאו לו 18 שנה או תושב חוץ המרוויח את הכנסתו בארץ, אלא אם כן ישנה זכאות לפטור מהגשה על פי תקנות החוק. בכל אופן, בעל עסק עצמאי, פטור או מורשה, כמו גם בעלי שליטה בחברה, חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה ללא יוצאי דופן, שם ידווחו על כלל הכנסותיהם בשנת המס שעברה. הגשת הדוח השנתי נעשית על ידי מילוי טופס 1301, ויש לעשות אותה בשני שלבים: ראשית, יש לשדר את הטופס באופן מקוון עד לסוף אפריל של השנה הנוכחית, ולאחר מכן אף להגיש אותו באופן ידני במשרדי הרשות. את הטופס יש להגיש בלוויית מסמכים שונים המהווים אסמכתאות להצהרות שבוצעו במסגרת הדוח, וביניהם דוח רווח והפסד של הפעילות העסקית, אישור מביטוח לאומי על זכאות לגמלאות, אישור הפקדות לפנסיה ולביטוח חיים וכיוצא באלו.   

הגשת דוח שנתי בתיווכו של רו"ח עמית מהלל

עם הגשת הדוח כהלכה, יערך שקלול על פיו יקבע מהו מצב הנישום במס הכנסה על פי שנת המס שהסתיימה: בין אם המצב מאוזן, בין אם חייב הנישום בתשלומים נוספים ובין אם הוא זכאי להחזרי מס. למותר לציין, אם כן, כי החשיבות של מילוי והגשת הדוח היא ראשונה במעלה וכי יש לה השלכות מרובות. בגין כל אלו, היעזרות בשירותיו של רואה חשבון המוסמך לייצג אתכם כנישומים במס הכנסה, תקל עליכם את עול המילוי וההגשה, ואף תספק לכם יתרונות רבים: על ידי שירותיו המקצועיים של רו"ח עמית מהלל, תוכלו להיות בטוחים כי אתם מקבלים את כל נקודות הזיכוי וההטבות המגיעות לכם על פי חוק. על מנת לקבל מענה מהיר לכל שאלה, השאירו את פרטיכם אצלנו.