דוח שנתי לעוסק פטור

מהו דוח שנתי לעוסק פטור ?

הגשת דוח שנתי לעוסק פטור היא חובה הן למס הכנסה והן למע"מ. זאת כדי לוודא שאכן אין כל חובת תשלום של מיסים כפי שהוגדר בתחילה.

העוסק הפטור מצהיר בעת פתיחת התיק של עוסק פטור בדבר ההכנסות הצפויות במהלך השנה הקרובה.
כאשר הקף ההכנסות לא עשוי לעבור את תקרת ה-99,006₪ (2016) לא יהיה עליו לשלם את המיסים למס ההכנסה.
אך אם רמת ההכנסות יעברו את התקרה הזו, או אז יהיה עליו לשלם מיסים כמו כל עוסק מורשה.

דוח שנתי לעוסק פטור עבור מס ההכנסה

העוסק הפטור יגיש בכל שנה דו"ח שנתי למשרדי מס ההכנסה שם יפורטו כל ההכנסות שהיו לו בעסק.
בדו"ח יהיה עליו לפרט מה הם ההכנסות של משק הבית וזה כולל את ההכנסות של בן הזוג ואת הכנסותיהם של הילדים בבית שהם עד גיל 18.

ע"פ הדו"ח הזה יבדקו בביטוח הלאומי האם בעל העסק שילם את כל חובותיו בשנה החולפת בהתאם להכנסותיו.
כי את המקדמות אותם הוא משלם בכל חודש הם מקדמות משוערות על סמך רמת הצפי של ההכנסות.
לעיתים הוא ירוויח פחות ממה שהוא הצהיר ולפעמים זה יהיה יותר.

לאחר הדיווח המלא למס ההכנסה, ייערך החישוב המדויק האם עליו להוסיף על המקדמות ששילם בגלל שהרוויח יותר או שמא יהיה על הביטוח הלאומי להחזיר לו את היתרה כי שילם מעבר לסכום שהיה חייב לשלם ביחס להכנסות שהיו לו בסופו של דבר מהעסק.

 

דוח שנתי לעוסק פטור למשרדי מע"מ

אמנם במשך כל השנה לא יהיה על בעל העסק לדווח למע"מ לגבי הכנסותיו אך בתום כל שנה יש לדווח מה היו הקף ההכנסות.
זאת על מנת לוודא שאכן התקרה לא עברה את הסכום המאפשר להמשיך לעבוד תחת ההגדרה של עוסק פטור,
כלומר דוח שנתי לעוסק פטור יבדוק האם בעל העסק עדיין אינו חייב בתשלומי מס.

רו"ח עמית מהלל מציע לכל אדם שהוא בעל עסק עצמאי או שהוא מתכנן להיות כזה, את הליווי המלא בסבך הביורוקרטיה.
צרו קשר ותיהנו מעבודה בראש שקט תוך מיצוי כל זכויותיכם.